راهنمای فعالسازی
CoverActivation
راهنمای فعالسازی نرم افزارها
dl2 3.9MB - 01:28
آموزش تصویری
CoverActive
آموزش دانلود، نصب و فعالسازی نرم افزارها
dl2 16.0MB - 04:06
آموزش تصویری
CoverBackup
آموزش تهیه و بازیابی پشتیبان در نرم افزارها
dl2 19.0MB - 03:01
آموزش تصویری
CoverUser
آموزش تغییر نام کاربری و رمز عبور در نرم افزارها
dl2 12.6MB - 02:56
آموزش تصویری
CoverPerson
آموزش اشخاص و گروه اشخاص در نرم افزارها
dl2 15.4MB - 05:11
آموزش تصویری
CoverProduct
آموزش کالاها، گروه بندی کالاها و خدمات در نرم افزارها
dl2 19.0MB - 05:43
آموزش تصویری
CoverAccount
آموزش حساب ها، پرداخت ها و دریافت ها در نرم افزارها
dl2 20.50MB - 07:35
آموزش تصویری
CoverReport
آموزش لیست ها و گزارشات در نرم افزارها
dl2 20.70MB - 06:22
MainLogo nezam ECTabrizLogo enamad samandehi dargah
Copyright © 2012-21 EasySoft.ir All rights reserved.